Kurser

Läs en fristående kurs i sociologi!

Syftet med att läsa fristående kurser i sociologi kan vara allt från att få en inblick i vad sociologiämnet har att tillföra, till att läsa för att sätta samman en examen med sociologi som huvudområde.

Sociologi I ger en god samhällsvetenskaplig allmänbildning och kursen är lämplig för breddningsstudier inom de flesta områden.

Sociologi II fördjupar dina kunskaper, och med Sociologi III uppnår du en större självständighet i din användning av sociologi som medel att förstå och beskriva relationer mellan människor, grupper, organisationer och samhällen.

 

Aktuellt kursutbud våren 2021

Läs mer om kurserna i listan nedan - och ansök via antagning.se senast 15 oktober.