Varför läsa PAO?

PAO är vårt mest populära program där du utbildar dig till personalvetare. Det passar dig som har ett stort intresse för människor och organisationer. Genom att gå programmet blir du expert på människor, och får samtidigt ett brett område som du kan söka jobb inom efter examen.

PAO är ett bra val för dig som vill arbeta beteendevetenskapligt i en expertroll. Som personalvetare arbetar du med att få in rätt kompetens hos företag och organisationer, med karriärplanering eller med att utveckla stöd för den dagen en anställd mår dåligt på jobbet.

De flesta personalvetare stöder chefer i deras arbete med personalen. Personalvetare arbetar mer strategiskt och systeminriktat än till exempel socionomer, som ofta jobbar direkt med människor inom socialt arbete.

Finns det någon koppling till arbetslivet?

Du som har gått programmet är behörig att söka vår praktikkurs. Där får du under 50 arbetsdagar prova på arbetslivet, vanligtvis den typen av HR-arbete som förekommer på en personalavdelning.

Vi har också en aktiv studentförening, Stockholms Universitets Personalvetarförening, SthlmUP som tar många initiativ på den här fronten. Föreningen ordnar varje år en personalvetardag, som är en arbetsmarknadsdag för våra studenter. Dessutom har studentföreningen ett samarbete med Jusek, som innebär att du kan få en mentor ute i arbetslivet under det sista året på programmet.

Vi bjuder också in externa experter, som professionella rekryterare, att föreläsa på själva utbildningen.

Vad får jag lära mig?

Tanken med programmet är att du ska få en bred bas och samtidigt en hemvist i ett ämne. Det innebär att du börjar med att läsa ett beteendevetenskapligt basår som är gemensamt för alla. Därefter väljer du ett av de här huvudämnena: pedagogik, psykologi eller sociologi som du tar en kandidatexamen i. Dessutom ingår kurser i ekonomi och juridik.

Vad gör en personalvetare?

Många personalvetar jobbar som konsulter, inom personalrekrytering eller startar eget företag.

En hel del av våra alumner arbetar med HR-frågor inom privat verksamhet, eller senare som personalchefer med utvecklingsfrågor.

Exempel på titlar på jobb du kan söka: HR-assistent, HR-generalist, konsultchef, HR-chef och HR-businesspartners. Nyckelord i platsannonser kan vara till exempel: search (hitta rätt person för jobbet), bemanning, HR-support och rekrytering,

Var jobbar en personalvetare?

Du kan till exempel jobba på traditionella personalavdelningar, som egenföretagare och inom bemanningsbranschen.

I princip alla större organisationer – företag, myndigheter, kommuner, landsting och intresseorganisationer – har någon typ av personalavdelning. Om du vill söka jobb på en sådan är det bra att ha gått PAO-programmet.

Hur är programmet uppbyggt?

Läs mer här och på PAO-programmets egen sida.

Ansök här!