Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Varför ska jag läsa Arbetsliv och arbetsmarknad?

Vårt Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad är en utbildning för dig som tycker att arbetsmarknadsfrågor är intressanta och vill lära dig mer om hur en arbetsmarknad fungerar. När du läser programmet får du lära dig vad som påverkar och styr relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller mellan parterna på arbetsmarknaden. Du får lära dig om arbetsrättsliga lagar och förordningar som du kan använda praktiskt för att lösa arbetsrättsliga problem. Du får också en ökad förståelse av hur företag fungerar, om frågor som lönesättning, rekrytering, management och arbetsmarknadspolitik.

Finns det någon koppling till arbetslivet?

Du som går programmet har tillgång till ett mentorskapsprogram på Enheten för Arbetsmarknadskunskap, AKPA vid Institutet för social forskning när du läser kurserna i arbetsmarknadskunskap (läs mer om mentorskapsprogrammet här!). Genom det får du kontakt med personer som är jobbar inom området arbetsliv och arbetsmarknad. Mentorerna har tidigare läst dessa kurser och kan berätta mer om deras relevans för arbetsmarknaden.

Vad får jag lära mig?

programmet läser du kurser i nationalekonomi och sociologi både generellt och med fokus på arbetsmarknaden. Du läser exempelvis kurser inom arbetsmarknadsekonomi där du lär dig om hur utbud och efterfrågan på arbetskraft fungerar, om arbetslöshet och hur ekonomisk politik inverkar på arbetsmarknadens funktionssätt, och hur Sveriges arbetsmarknad skiljer sig från andra länders. Du läser också kurser i arbetsrätt, ledarskap och organisation och sociologiska kurser om stratifiering på arbetsmarknaden.

Vad kan jag jobba med sedan?

Efter Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad kan du söka kvalificerade utrednings- och utvärderingstjänster inom företag, myndigheter och organisationer. Beroende på dina tidigare erfarenheter och intressen i framtiden kan du exempelvis söka arbeten med inriktning på organisations- eller personalfrågor. Du kan också välja att inrikta dig på arbetsmarknadsfrågor inom ekonomi eller politik med exempelvis utredningar och analysuppdrag.

Var kan jag jobba sedan?

Du kan söka jobb både inom privata företag med personal- och organisationsfrågor i bred bemärkelse (om du vill jobba mer direkt med människor och HR-frågor - se Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation.) Dessutom kan du söka jobb inom statliga organisationer samt hos fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, särskilt utredningsjobb där specialkunskap inom arbetsmarknadsrelaterade frågor är av stor nytta.

Hur är programmet uppbyggt?

Programmet består av kurser i sociologi (90 högskolepoäng), nationalekonomi 30 högskolepoäng och arbetsmarknadskunskap med management 60 högskolepoäng.

Ansök här!