Sociologi är programmets huvudämne och kan definieras som vetenskapen om människans sociala beteende och relationen mellan människa och samhälle. Sociologiska metoder ger dig kvalificerade verktyg för att utföra dessa analyser och därför innehåller programmet en hög andel metodkurser.

Information om kurserna

Termin ett
Utredningssociologi I 30 hp

Termin två
Utredningssociologi II 30 hp

Termin tre och fyra
Valfria samhällsvetenskapliga kurser, totalt 60 hp

Termin fem
Tillämpad samhällsanalys 30 hp.

Termin sex
Utredningssociologi III 30 hp.

Möjlighet till praktik efter utbildningen

Du som har gått Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys, eller Studieordningen utredningssociologi, har möjlighet att göra praktik efter programmet genom kursen Utredningssociologisk integration.