Kombinationen nationalekonomi – sociologi ger redskap att utreda och analysera företeelser på samhälls-, organisations- och företagsnivå där ekonomiska aspekter inverkar på bedömningen. Nationalekonomins belysande av de ekonomiska aspekterna av beslutsfattande på olika nivåer kombinerat med sociologins analyser av relationer inom samhällen, organisationer och företag ger förutsättningarna för avancerade och kompetenta utredningar och analyser.

Programmet startade för sista gången vårterminen 2016 .

Termin två (kurserna läses vid Nationalekonomiska institutionen)
Mikroteori med tillämpningar 15 hp
Makroteori med tillämpningar 15 hp
Termin fyra (kurserna läses vid Nationalekonomiska institutionen)
Intermediate microeconomics 7,5 hp
Intermediate macroeconomics 7,5 hp
samt två valfria kurser i nationalekonomi 15 hp
Fördjupningsblock
Termin fem
Valfria kurser omfattande 30 hp
Termin sex
Antingen
Två valfria fortsättningskurser i nationalekonomi 7,5 hp + 7,5 hp
Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 hp
eller
Sociologi med ekonomisk inriktning III 30 hp