Det leder till en filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal, arbete och organisation. Av de 180 hp läser du 90 hp inom huvudområdet (sociologi, pedagogik eller psykologi). Resterande kurser innehåller personalvetenskap med ekonomi, juridik med arbetsrätt och personalarbete.

Frågor och svar om programmet och var du kan jobba sedan!

Läs mer och ansök här

Läs mer på PAO-programmets hemsida

Termin ett och två

Beteendevetenskaplig kurs PAO 60 hp (genomgången kurs ger behörighet för fortsatta studier i samtliga tre beteendevetenskapliga ämnen)

Termin tre

Personalvetenskap 30 hp

Termin fyra

Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet 15 hp
Personalarbete 15 hp
 

Fördjupningsblock 

Termin fem

Valt huvudämne 30 hp – sociologi – pedagogik - psykologi

Termin sex

Valt huvudämne 30 hp – sociologi – pedagogik - psykologi

 

Möjlighet till praktik för dig som har valt sociologi som huvudämne

När du har slutfört studierna på PAO-programmet, kan du som har läst sociologi som huvudämne söka vår praktikkurs, Personalvetenskaplig integration med praktik 15 hp.