Varför läsa Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys?

Det här är programmet för dig som har ett stort samhällsintresse och som gillar statistik. Här får du lära dig att använda kvantitativa analysmetoder kombinerat med sociologisk teori, för att analysera olika fenomen i samhället. Programmet ger praktiska färdigheter i statistik och kvantitativ metod - en bra grund för att söka jobb som exempelvis analytiker eller utredare inom offentlig eller privat sektor. 

Finns det någon koppling till arbetslivet?

Du som har läst Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys hos oss är behörig att söka vår praktiktermin. Då får du möjlighet att tillämpa det du har lärt dig på en arbetsplats, och du får den viktiga första kontakten med yrket. Praktikterminen är CSN-berättigad.

Vad får jag lära mig?

En viktig del av utbildningen är att du får göra en sociologisk undersökning från ax till limpa. Tillsammans med dina studiekamrater utformar du och skickar ut en enkät, samlar in svaren och analyserar resultaten med hjälp av ett statistikprogram för att sedan sammanställa resultaten i en rapport.

På så sätt får du med dig kunskaper som kan vara till stor nytta i ditt framtida arbetsliv.

Vad gör en samhällsanalytiker?

Efter examen kan du jobba praktiskt med data och analys som till exempel analytiker eller utredare inom offentliga eller privata organisationer.

Samhällsanalytiker jobbar med data om samhället. Det är en skillnad mot socionomer som jobbar direkt med människor i samhället. Att jobba som samhällsanalytiker kan innebära att du är med och tar fram underlag för politiska beslut som har betydelse för samhället, eller för en viss verksamhet.

Många som har gått programmet jobbar inom offentlig verksamhet – till exempel en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det beror på att offentlig verksamhet, som bekostas av skattemedel, har krav på sig att analysera och utvärdera sin verksamhet och sina kommande behov.

Var jobbar en samhällsanalytiker?

Sociologer är verksamma vid många statliga verk och myndigheter som till exempel Skolinspektionen, Statistiska centralbyrån, Universitetskanslersämbetet, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. Även vid forskningsinstitut som Institutet för social forskning (SOFI), Aging Research Center och Institutet för framtidsstudier jobbar många sociologer.

Sociologer finns också i den privata sektorn på marknadsanalysföretag och opinionsundersökningsföretag samt inom kommuner och landsting.

Hur är programmet uppbyggt?

Har du fler frågor?

Kontakta gärna vår studievägledare!

Ansök här!