Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad II, 30 hp från V20:

1. Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

Undervisningsperiod V20: 20/1 - 19/2

2. Kvalitativ analys 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 20/2 - 22/3

3. Kvantitativ analys, 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 23/3 - 3/5

4. Organisationsteori, 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 4/5 - 7/6

 

Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad II, 30 hp H19 eller tidigare

1. Organisationsteori, 7,5 hp
Undervisningperiod H19: 2/9 - 2/10

2. Kvalitativ analys, 7,5 hp
Undervisningsperiod H19: 3/10 - 3/11

3. Kvantitativ analys, 7,5 hp
Undervisningperiod H19: 4/11 - 4/12

4. Specialkurser, 7,5 hp
Undervisningsperiod H19: 5/12 - 19/1 2020
I denna delkurs kan du välja mellan ett antal olika ämnesområden där sociologiska teorier och metoder används för att belysa företeelser i samhället. Delkursen ger därmed en möjlighet att se sociologiämnet tillämpas och konkretiseras.

Specialkurser som erbjuds H19 är :