Obs! Kursen ges ej från Vt16 och framåt.

 

1. Introduktion 3 hp
2. Grundläggande sociologi 7,5 hp
3. Sociologisk analys 7,5 hp
4. Ekonomisk sociologi 6 hp
5. Makt och social skiktning 6 hp