Information om kurserna

Kontakta studievagledare@sociology.su.se om du har kurser kvar.

1. Organisationsteori, 7,5 hp

2. Kvalitativ analys, 7,5 hp
3. Kvantitativ analys, 7,5 hp
4. Social skiktning och arbetsmarknad, 7,5 hp