Kontakta studievagledare@sociology.su.se om du har kurser kvar.

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp

2. Sociologisk analys - kvantitativ del 4,5 hp
    Sociologisk analys - kvalitativ del 3 hp
3. Uppsats 15 hp