Obs! Uppsatsskrivandet V20 börjar redan 27 januari.

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp

Undervisningsperiod V20: 20/1-18/2
Uppsatsförberedelser V20: 19/2-21/2

2. Sociologisk analys - kvantitativ del 4,5 hp
Sociologisk analys - kvalitativ del 3 hp

Undervisningsperiod för kvantitativ del V20: 24/2- 15/3
Undervisningsperiod för kvalitativ del V20: 16/3 - 29/3

3. Uppsats 15 hp

  • Undervisningsperiod H19:  12 september, 2/10 - 4/10 samt 11/11-19/1 2020
  • Undervisningsperiod V20: 27 januari, 19-21 februari samt 30/3-7/6