Sociologi: Personal, arbete och organisation II 30 hp:

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20  sker på distans via Zoom.

1. Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

Undervisningsperiod H20: 31/8 - 30/9

2. Kvalitativ analys 7,5 hp
Undervisningsperiod H20: 1/10 - 2/11

3. Kvantitativ analys, 7,5 hp
Undervisningsperiod H20: 3/11 - 2/12

4. Organisationsteori, 7,5 hp
Undervisningsperiod H20: 3/12 - 17/1 20201