Sociologi: Personal, arbete och organisation II 30 hp från V20:

1. Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

Undervisningsperiod V20: 20/1 - 19/2

2. Kvalitativ analys 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 20/2 - 22/3

3. Kvantitativ analys, 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 23/3 - 3/5

4. Organisationsteori, 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 4/5 - 7/6