Sociologi: Personal, arbete och organisation III 30 hp

Observera att skrivandet av kandidatuppsatser V18 inleds redan 23 januari.

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp
Undervisningsperiod V18: 15/1 - 13/2

Uppsatsförberedelser V18: 14/2 - 16/2

2. Sociologisk analys 4,5 hp + 3 hp
Undervisningsperiod för kvantitativ del V18: 19/2 - 11/3
Undervisningsperiod för kvalitativ del V18: 12/3 - 23/3

3. Uppsats 15 hp
Undervisningsperiod V18: 23/1 - 3/6