Från och med höstterminen 2017 antas inga nya studenter till Studieordningen. Från och med höstterminen 2017 kan du söka till Kandidatprogrammet i Sociologi: Arbetsliv och Arbetsmarknad istället. Kursupplägget är det samma som nedan. 

Läs mer och ansök här till Kandidatprogrammet i Sociologi: Arbetsliv och Arbetsmarknad
 

Huvudämnet är sociologi (90 hp) och ger tillsammans med 30 hp i nationalekonomi och 60 hp i arbetsmarknadskunskap med management (AKPA) en filosofie kandidatexamen.

Termin ett

Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I 30 hp

Termin två

Nationalekonomi I 30 hp (läses vid Nationalekonomiska institutionen)

Termin tre

Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp (läses vid AKPA)

Termin fyra

Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp (läses vid AKPA)

Termin fem
Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad II 30 hp

Termin sex
Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad III 30 hp