Studieordningen Utredningssociologi är sedan höstterminen 2010 ersatt av Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys.

Termin ett
Utredningssociologi I 30 hp

Termin två
Utredningssociologi II 30 hp

Termin tre
Datainsamlingsmetoder och analys 30 hp.

Termin fyra och fem
Valfria kurser, totalt 60 hp

Termin sex
Utredningssociologi III 30 hp