Datainsamlingsmetoder 22,5 hp
Delkursen syftar till att ge kunskap om och praktisk övning i de olika faserna i ett utredningsarbete. Det gäller framför allt teoretiska utgångspunkter och härledning av hypoteser samt insamling, bearbetning, analys och tolkning av data, men även insikter i tänkbara orsaker till brister i validiteten samt övning i att kunna kritiskt värdera presenterade resultat.

Lärare: Tove Sohlberg och Karin Bergmark
Undervisningsperiod V18: 15/1-3/6

Kursbeskrivning och schema V18:
Datainsamlingsmetoder Kursplan V18 (232 Kb) pdf)
Datainsamlingsmetoder Schema V18 (29 Kb) (pdf)
Länk till schema V18


Sociologisk analys 7,5 hp
Delkursen ska ge en fördjupad kunskap om statistisk inferens från icke-experimentella kvantitativa data, ge teoretisk och praktisk orientering kring antaganden bakom och estimering av regressionsmodeller för kontinuerliga och diskreta beroendevariabler (OLS-regression och logistisk regression), utifrån samhällsvetenskapliga exempel och data belysa vilka typer av slutsatser som kan dras av resultat från sådana regressionsmodeller.

Ansvarig lärare: Fredrik Liljeros
Unndervisningsperiod V18: 19/2-9/3

Kursbeskrivning och schema V18:
Länk till schema V18

Sociologisk analys - Kvantitativ del V18 (173 Kb) (.pdf)