Från höstterminen 2017 har flera av delkurserna på Utredningssociologi I gjorts om. Från och med Ht17 har en del kurser ändrad storlek och innehåll. Har du rester från Vt17 eller tidigare, läs mer här

Information om kurserna

1. Grundläggande sociologi 7,5 hp
Undervisningsperiod V18: 15/1-14/2

2. Sociologisk analys 7,5 hp
Undervisningsperiod V18: 15/2 - 19/3

3. Makt och social skiktning 7,5 hp
Undervisningsperiod V18: 20/3 - 29/4

4. Grundläggande statistik 1 7,5 hp
Undervisningsperiod V18: 30/4 - 3/6