Observera att arbetet med uppsatsen inleds redan 23 januari!

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp
Undervisningsperiod V18: 15/1 - 13/2

Uppsatsförberedelser V18: 14/2 - 16/2


2. Utvärderingsmetoder 4,5 hp
Den första delen behandlar utvärderingar som fenomen och metod med problematiseringar och betydelsen av etiska ställningstaganden.

 

3.Sociologisk analys – kvalitativ del 3 hp

Den här kursen är en fortsättning och fördjupning av tidigare kvalitativa metodkurser.

4. Uppsats 15 hp
Undervisningsperiod V18: 23/1 -3/6