Varför läsa sociologi?

Sociologi handlar om att se människan som en samhällsvarelse dels i familje- och arbetsliv, dels i samhället i stort. Du får lära dig hur människor fungerar som samhällsmedlemmar och hur förändringar i samhället och inom organisationer påverkar oss.

Dessutom lär du dig att analysera samhällsfrågor, att bedöma och värdera undersökningar om samhällsfenomen samt hur sådana undersökningar görs. Till din hjälp i analysarbetet har du kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder.

Det här studerar en sociolog

Sociologer studerar processer och mönster för individers och gruppers samspel, formerna för sociala gruppers organisation, relationerna mellan grupper och gruppernas inflytande på individens beteende och skillnader mellan människor i fråga om makt och livschanser.

Många av lärarna och forskarna vid Sociologiska institutionen är involverade i forskningsprojekt vars syfte är att belysa olika aspekter av människors livssituation som samhälls-, organisations- och gruppmedlemmar.

Stark ställning inom kvantitativ metod

Institutionen har en lång tradition av undervisning i kvantitativa metoder på en hög internationell nivå och har under de senaste åren vuxit sig allt starkare även i kvalitativa metoder.

Genom våra kurser och program återspeglas denna forskning i den utbildning som erbjuds vid Sociologiska institutionen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Nyfiken på våra utbildningar?

Här kan du läsa mer om alla våra utbildningar på:

Grundnivå

Avancerad nivå

Forskarnivå