Du lär dig förstå hur människors hälsa och hur de har det på jobbet påverkas av kön och social och etnisk bakgrund. Ämnet passar också dig som är intresserad av ojämlikhet och diskriminering utifrån genus, klass och etnicitet.
 
Sociologi ger dig kunskap om hur människors identitet hänger ihop med religion, etnicitet, genus och kön. Du får också insikt om hur etniska konflikter uppstår.
 
Utbildningen i sociologi ger dig god förmåga att analysera och utreda samhällsfrågor. Dessutom lär du dig att bedöma och värdera undersökningar om samhällsfenomen. Du får kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa metoder.
 
Sociologi är ett viktigt ämne i sig, och samtidigt ett bra komplement till andra samhällsvetenskaper. Du kan även kombinera ämnet med teknik, medicin, filosofi och juridik.
 

Arbetsmarknad och karriär

Sociologer kan söka jobb inom stat, kommun och landsting och på privata företag. Efter studierna kan du arbeta med att planera och genomföra undersökningar, utredningar och analyser. Du kan söka jobb som till exempel utredare, analytiker och handläggare. Du kan specialisera dig inom arbetsmarknad, organisation, migration, demografi, hälsa, genus eller familj. Läs vad våra tidigare studenter jobbar med här!

 

Nyfiken på våra utbildningar?

Här kan du läsa mer om alla våra utbildningar på:

Grundnivå

Avancerad nivå

Forskarnivå