Sociologi

Vill du sätta dig in i begrepp som maktstruktur, samhällsstrukturer och social stratifiering? Då ska du läsa sociologi!

Sociologi handlar om att se människan som en samhällsvarelse - dels i familje- och arbetsliv, dels i samhället i stort. Du får lära dig hur människor fungerar som samhällsmedlemmar och hur förändringar i samhället och inom organisationer påverkar oss.

Dessutom lär du dig att analysera samhällsfrågor, att bedöma och värdera undersökningar om samhällsfenomen samt hur sådana undersökningar görs. Till din hjälp i analysarbetet har du kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder.

Våra utbildningar

Här kan du läsa mer om alla våra utbildningar på:

Grundnivå

Avancerad nivå

Forskarnivå