Så här gör du för att aktivera ditt universitetskonto:

  1. Registrera dig på din institution! För att kunna aktivera universitetskontot måste du vara registrerad på en kurs den aktuella terminen.
  2. Via Mitt universitet kommer du till en sida som beskriver hur du kan aktivera ditt universitetskonto. Om du har PIN-kod hos antagning.se kan du göra det själv online. Det finns också en Serviceportal dit du kan vända dig för hjälp med ditt konto.

Universitetskontot ger dig tillgång till:

  • Mitt universitet (www.mitt.su.se): Där kan du till exempel se dina studieresultat, skriva ut eller e-posta studieintyg från Ladok, anmäla dig till tentor, lagra dokument i din hemkatalog och publicera din egen hemsida.
  • Mondo (www.mondo.su.se): En lär- och samarbetsplattform som används på vissa kurser. Där kan du hämta och lämna inlämningsuppgifter, kommunicera med kurskamrater och lärare och få information om schemaändringar.
  • Trådlöst nätverk på campus: Ta med din bärbara dator till universitetet och surfa trådlöst på Internet.
  • Studentdatorer: Med ett aktiverat universitetskonto kan du logga in på någon av de 300 studentdatorer som finns på campus. Vi erbjuder Windows-, Mac- och Linuxmiljö. I datorsalarna finns även tillgång till skrivare. Det ingår 200 gratis utskrifter.

E-post: Du får en e-postadress som student men du behöver vidarebefordra e-posten till ditt vanliga e-postkonto, det gör du via Kontohantering i Mitt universitet. Support: Länk till Serviceportalen. Har du ett brådskande ärende gällande någon av IT-avdelningens tjänster kan du ringa Helpdesk på telefon: 08-16 1999.