Flera av institutionens nuvarande och tidigare forskare medverkar som författare - Göran Ahrne, Christofer Edling, Marie Evertsson och Fredrik Liljeros. Ett nytt kapitel om funktionshinder av Rafael Lindqvist har tillkommit i den nya upplagan.