För information om vad som gäller respektive kurs eller delkurs hänvisas du som student i första hand till läroplattformen Athena. Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om vad som händer/gäller på sin kurs/delkurs, samt på Stockholms universitets informationssida om Coronaviruset.

Studentexpeditionen och studievägledningen är stängd för besök

Studentexpedition och studievägledare kan endast nås via e-post eller telefon. Begäran om utlämning av intyg, tentamina etc. ska ske via e-post till studentexp@sociology.su.se. Vi ber om överseende med att handläggningstiden kommer vara längre än normalt. För att underlätta administrationens arbetsbörda ber vi att begäran görs i god tid och endast när den är absolut nödvändig. Tack för er förståelse och hjälp för att lösa den uppkomna situationen på bästa möjliga sätt.