Onsdagen den 30 maj 2012 offentliggjorde Högskoleverket sin granskning av utbildningar i sociologi och demografi vid landets lärosäten. Stockholms universitets utbildningar i sociologi och demografi får i denna granskning goda omdömen. Magisterutbildningen i sociologi såväl som masterprogrammet i demografi har tilldelats omdömet mycket hög kvalitet och de övriga två granskade utbildningarna har tilldelats omdömet hög kvalitet. Sociologiska institutionen satsar på en fortsatt positiv utveckling och erbjuder nu flera utbildningsprogram på avancerad nivå. Masterprogram i sociologi startade hösten 2011 och hösten 2012 startar Masterprogram i sociologisk samhällsanalys. För mer information kontakta: Peter Åkerbäck, studierektor för grundnivå och avancerad nivå vid Sociologiska institutionen, 08-16 43 66.

Sedan utvärderingarna gjordes har Högskoleverket ersatts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och resultaten från utvärderingarna ligger numera på UKÄ:s hemsida.