Om du går program och inte gjort klart någon delkurs nedan ska du ta kontakt med studievägledaren: studievagledare(a)sociology.su.se.

Nedanstående information gäller dig som har underkänt betyg eller inget betyg alls i nedanstående kurser från Vt17 eller tidigare.

Sociologi I / Sociologi A&A I / Sociologi SSA I

Sociologi II / Sociologi A&A II / Sociologi SSA II

Från och med höstterminen 2017 kommer ordinarie tentatillfällen att vara på det nya kursinnehållet för respektive kurs. Om du i höst har någon av ovanstående kurser kvar att göra klart från Vt17 eller tidigare gäller följande: På ordinarie tentatillfällen ges endast tentamen på den aktuella terminens litteratur. Vid omtentatillfällena ges även möjlighet att tentera på litteraturlistor som gällde tre terminer bakåt, det vill säga vårterminen 2017, höstterminen 2016 och vårterminen 2016. För att kunna tentera på en tidigare litteraturlista måste du meddela studentexpeditionen detta senast en vecka innan tentadatumet.

Schemat för höstterminens tentor och omtentor hittar du här.

Mer information om hur kurserna kommer se ut från och med höstterminen 2017 hittar du här.