Från höstterminen 2019 kommer Sociologi I/ Utredningssociologi I/ Sociologi Arbetsliv och Arbetsmarknad I, 30 hp att göras om helt.  I augusti och under hösten kommer du kunna göra omtentor i kurserna nedan. Sociologens tentaschema hittas här. Anmälan till tentorna sker via su.se/mittsu senast en vecka innan tentatillfället.  Höstens tentatillfällen finns inte än men kommer när höstterminen har startat. 

Har du frågor om omtentorna kontakta studentexp@sociology.su.se. Har du frågor om kurserna och din studiegång kontakta studievägledaren: studievagledare@sociology.su.se

Sociologi I /Utredningssociologi I/ Sociologi A&A I