Höstterminen 2019 gjordes Sociologi I/ Utredningssociologi I/ Sociologi Arbetsliv och Arbetsmarknad I, 30 hp om helt. 

Har du någon kurs kvar (se nedan) så håll koll på Sociologens tentaschema som hittas här. Anmälan till tentorna sker via Ladok för studenter senast en vecka innan tentatillfället.  

Har du frågor om omtentorna kontakta studentexp@sociology.su.se. Har du frågor om kurserna och din studiegång kontakta studievägledaren: studievagledare@sociology.su.se

Sociologi I /Utredningssociologi I/ Sociologi A&A I