Inför vårterminen 2019 kommer de utbildningar som inte har tillräckligt många antagna eller reserver att öppna upp för sen anmälan den 14 decmeber.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig. Sociologiska institutionen har öppnat  följande kurs: