Inför höstterminen 2020 kommer de utbildningar som inte har tillräckligt många antagna eller reserver att öppna upp för sen anmälan den 15 juli på antagning.se. Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Sociologiska institutionen kommer att öppna upp följande masterprogram:

Tvärvetenskapliga masterprogrammet i Demografi 120hp.

Magisterprogrammet i Demografi 60hp

Masterprogrammet i Sociologisk samhällsanalys 120hp