Inför höstterminen 2018 kommer de utbildningar som inte har tillräckligt många antagna eller reserver att öppna upp för sen anmälan den 13 juli.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Anmälan för H18 är nu stängd.