Inför vårterminen 2020 kommer de utbildningar som inte har tillräckligt många antagna eller reserver att öppna upp för sen anmälan den 13 december på antagning.se. Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Sociologiska institutionen kommer att öppna upp följande kurser på avancerd nivå:

Personnel Economics 7,5 credits  Kursen går på halvfart 20/1-22/3 och ges på engelska.

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp Kursen går 20/1-22/3

Family Dynamics in a Changing Europe, 7.5 credits  Kursen går på halvfart 20/1-22/3 och ges på engelska.

Models of Social Change and Social Stability, 7.5 credits Kursen går 4/5-7/6 och ges på engelska.