Inför höstterminen 2019 kommer de utbildningar som inte har tillräckligt många antagna eller reserver att öppna upp för sen anmälan den 15 juli på antagning.se. Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Är du intresserad av frågor kring befolkning, samhälle eller familj? Sök antingen det två-åriga masterprogrammet i demografi eller magisterprogrammet i demografi. Läs mer om ämnet demografi här. Se mer information om programmen i länkarna nedan:

Multidisciplinary Master's Programme in Demography 120 credits

Master´s Programme in Demography 60 credits

Vi öppnar också upp en kurs på masternivån för sen anmälan:

Causal Inference in Sociology 7,5 credits