Studentexpedition

Katia Cronin
E-post: studentexp@sociology.su.se

Här hittar du  aktuella telefon- och besökstider!

 

Frågor om masternivån

master@sociology.su.se
 

Studievägledning

Maria Lind
E-post: studievagledare@sociology.su.se

Här finns aktuella telefon- och besökstider!

 

Studierektor grundnivå och avancerad nivå

Peter Åkerbäck
E-post: studierektorGA@sociology.su.se
Besökstid: Efter överenskommelse
Tel: 08-16 43 66

 

Studierektor forskarnivå

Sunnee Billingsley
E-post: studierektorF@sociology.su.se
Room B866

 

Biträdande studierektor på grund- och avancerad nivå samt för forskarutbildningen

Anna Carin Haag
E-post: studierektorGA@sociology.su.se, studierektorF@sociology.su.se
Tel: 08-163187, rum B996
 

Biträdande studierektor grundnivå och avancerad nivå

Anna Borén
E-post: studierektorGA@sociology.su.se
Tel: 08-161078, rum B994

Utbytesstudier

Anna Carin Haag
E-post: anna-carin.haag@sociology.su.se
Tel: 08-163187, rum B996