Sociologiska studentrådet (SSR)

Sociologisk studentrådet (SSR) består av studenter vid institutionen och har som uppgift att tillvarata, främja och bevaka studenternas intressen och förbättra kvaliteten på utbildningen. Studentrådet är öppet för alla studenter.

Studentrådet ingår i studentkårens verksamhet och är studenternas främsta organ för studentinflytande och för att föra studenternas talan i ärenden som rör institutionens verksamhet. Under höstterminen kommer SSR att representera studenter i Sociologiska institutionens styrelse och arbetsgrupper. Vi arbetar även med att granska och följa upp kursvärderingar, arrangera pubar och föra en aktiv dialog med institutionen.
Tveka inte att ta kontakt med ämnesrådet om du är intresserad av att engagera dig! Och glöm inte att SSR representerar såväl studenter på grundnivå som avancerad nivå och vill därför att studenter från alla nivåer engagerar sig i SSR. För mer information, se anslagstavlan på plan 4 i B-huset, besök vår sida på Mondo eller vår sida på studentkårens hemsida eller hör av dig till oss på vår mailadress sociologiskastudentradetsu(a)gmail.com

För studenterna på PAO: Stockholms universitets personalvetarförening (SthlmUp)

SthlmUP är studentföreningen för dig som studerar kandidat- eller masterprogrammet inom Personal, Arbete och Organisation på Stockholms Universitet. Läs mer här!