För att resa iväg som utbytesstudent ska du söka en plats inom något av de utbytesprogram som finns. För vissa studentutbyten (Nordplus/Nordlys och Erasmus) har du möjlighet att få stipendium. För alla studentutbyten gäller att du inte behöver betala terminsavgift vid det universitet du reser till.

Studier utomlands innebär oftast att studera på värdlandets språk. I vissa fall kan det vara möjligt att läsa kurser på engelska även vid icke engelskspråkiga universitet.

Information om studentutbyten och studier utomlands på egen hand hittar du på Studentavdelningens sidor om internationellt studentutbyte.

Erasmus

Erasmus är ett utbytesprogram inom Europa på institutionsnivå. Sociologiska institutionen har alltså avtal med andra sociologiska institutioner om utbyten: studentutbyten och/eller lärarutbyten.

Inom ramen för Erasmus utbytesprogram finns det möjlighet att studera sociologi vid:

 • University of Sussex, Storbritannien - kurser på grundnivå - läs mer här!
 • The University of York, Storbritannien - kurser på grundnivå
 • Köpenhamns universitet, Danmark - kurser på grund- eller avancerad nivå
 • Humbolt Universität zu Berlin, Tyskland - kurser på avancerad nivå. OBS! Språkkrav tyska.
 • Università di Torino, Italien – enbart kurser på avancerad nivå – läs mer här om varför du ska åka på utbyte till Italien!
 • Universität Wien, Österrike - enbart kurser på avancerad nivå

För att delta i Erasmus och få ett stipendium ska du:

 • vara registrerad och aktiv student vid Sociologiska institutionen, ha påbörjat dina studier, med syfte att ta ut en examen.
 • har avklarat minst ett år av heltidsstudier på högskolenivå (60 hp) vid avresa varav minst 30hp i Sociologi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
 • studera på heltid under ditt utbyte
 • vara borta i minst 90 dagar (3 månader) och max 360 dagar (12 månader) per utbildningsnivå 
 • inte har varit på Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)
 • upprätta en studieplan, ett så kallat Learning Agreement, innan mobilitetsperioden
 • få utbytesstudierna tillgodoräknade vid Stockholms universitet
 • signerar ett stipendieavtal, Grant Agreement, innan mobiliteten påbörjas
 • göra ett språktest innan och efter ditt utbyte
 • besvara en elektronisk enkät efter avslutat utbyte
 • lämna in ett närvarointyg, Certificate of Attendance, efter avslutat utbyte
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet

Ansökan lämnas in under vårterminen för helt läsår alternativt hösttermin eller vårtermin.

Ansökan för HT 2020 och/eller VT 2021 öppnar 31 januari och stänger redan 21 februari 2020 på grund av ändrade rutiner hos våra avtalspartners. Ansökan skrivs på engelska - inte på värdlandets språk eller på svenska. Kontakta Anna Carin Haag i god tid innan ansökan öppnar för mer information!

Blankett för ansökan hittar du här: Ansökan för utbytesstudier genom Erasmus+ Sociologiska institutionen (113 Kb)

Institutionens kontaktperson i Erasmus-samarbetet är Anna Carin Haag, rum B996, anna-carin.haag@sociology.su.se.

Universitetets centrala utbytesavtal

För att få en plats som utbytesstudent utanför Europa kan du söka plats på något av de universitet som Stockholms universitet har tecknat avtal med i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien eller Australien. Studier inom ramen för de centrala utbytesavtalen är inte begränsade till något speciellt ämne.

Utlysningar av dessa platser meddelas här, där du också hittar aktuella ansökningstider!

Kontakta Sektionen för internationell mobilitet via e-post: studentutbyte@su.se

Nordplus/Nordlys

Till de nordiska länderna kan du resa på Nordplus-utbyte till de universitet som din institution har avtal med. Sociologiska institutionen har för närvarande inget utbytesavtal i Nordplus.

Du kan även höra dig för på Sektionen för internationell mobilitet om möjligheten att åka som Nordlys-student genom avtal som Stockholms universitet har med andra nordiska universitet.
Kontakta e-post: studentutbyte@internat.su.se

Här kan du läsa mer om Nordplus/Nordlys och hitta kontaktuppgifter!