För att resa iväg som utbytesstudent ska du söka en plats inom något av de utbytesprogram som finns. För vissa studentutbyten (Nordplus/Nordlys och Erasmus) har du möjlighet att få stipendium. För alla studentutbyten gäller att du inte behöver betala terminsavgift vid det universitet du reser till.

Studier utomlands innebär oftast att studera på värdlandets språk. I vissa fall kan det vara möjligt att läsa kurser på engelska även vid icke engelskspråkiga universitet.

Information om studentutbyten och studier utomlands på egen hand hittar du på Studentavdelningens sidor om internationellt studentutbyte.

Erasmus

Erasmus är ett utbytesprogram inom Europa på institutionsnivå. Sociologiska institutionen har alltså avtal med andra sociologiska institutioner om utbyten: studentutbyten och/eller lärarutbyten.

Inom ramen för Erasmus utbytesprogram finns det möjlighet att studera sociologi vid:

  • University of Sussex, Storbritannien - kurser på grundnivå - läs mer här!
  • The University of York, Storbritannien - kurser på grundnivå
  • Köpenhamns universitet, Danmark - kurser på grund- eller avancerad nivå
  • Humbolt Universität zu Berlin, Tyskland - kurser på avancerad nivå. OBS! Språkkrav tyska.
  • Università di Torino, Italien – enbart kurser på avancerad nivå -läs mer här om varför du ska åka på utbyte till Italien!
  • Universität Wien, Österrike - enbart kurser på avancerad nivå

I Erasmusutbytena måste du ha studerat minst 1 år vid universitetet och tagit minst 60 hp innan du kan söka. För att söka utbytesplats i sociologi ska du vara antagen till Sociologi I och åtminstone ha påbörjat dessa studier. Utbytet gäller studier på grundnivå eller avancerad nivå. Stipendiet gäller för 3–8 eller 10 månaders studier. Du kan vara borta ett helt läsåret eller en termin.

Ansökan lämnas in under vårterminen för helt läsår alternativt hösttermin eller vårtermin.

Ansökan för HT 2019 och/eller VT 2020 öppnar 1 februari och stänger redan 21 februari 2019 på grund av ändrade rutiner hos våra avtalspartners. Ansökan skrivs på engelska - inte på värdlandets språk eller på svenska. Kontakta Anna Carin Haag i god tid innan ansökan öppnar för mer information!

Institutionens kontaktperson i Erasmus-samarbetet är Anna Carin Haag, rum B996, anna-carin.haag@sociology.su.se.

Universitetets centrala utbytesavtal

För att få en plats som utbytesstudent utanför Europa kan du söka plats på något av de universitet som Stockholms universitet har tecknat avtal med i Nordamerika, SydAmerika, Afrika, Asien eller Australien. Studier inom ramen för de centrala utbytesavtalen är inte begränsade till något speciellt ämne.

Utlysningar av dessa platser meddelas här, där du också hittar aktuella ansökningstider!

Kontakta Sektionen för internationell mobilitet via e-post: studentutbyte@su.se

Nordplus/Nordlys

Till de nordiska länderna kan du resa på Nordplus-utbyte till de universitet som din institution har avtal med. Sociologiska institutionen har för närvarande inget utbytesavtal i Nordplus.

Du kan även höra dig för på Sektionen för internationell mobilitet om möjligheten att åka som Nordlys-student genom avtal som Stockholms universitet har med andra nordiska universitet.
Kontakta e-post: studentutbyte@internat.su.se

Här kan du läsa mer om Nordplus/Nordlys och hitta kontaktuppgifter!