Studera utomlands

Studera utomlands

Att leva i en ny miljö, inhämta nya kunskaper och knyta nya kontakter genom att studera en period utomlands är berikande och utvecklande. Det ger minnen för livet. Det ger också en internationell erfarenhet och språkkunskaper som du kan ha nytta av på arbetsmarknaden.

Utlysning för utbyte via Civis förlängs till 27 september

Nu är utlysningen inom Stockholms universitets centrala utbytesavtal Civis och Nordlys öppen. Sök senast 27 september.

 Campus Universitario Luigi Einaudi, Torino. Photo: Uccio “Uccio2” D'Ago…/Creative Commons

Apply for exchange studies at the University of Turin!

Our incoming exchange student Michele Veneziano from Italy, recently finished his period of exchange with us. He invites every student who is looking for a stimulating multidisciplinary environment to apply for exchange studies at his home university - the University of Turin.