Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande, gör anteckningar om vad som hände, när och var, och tala om saken med någon du känner förtroende för. Vid Sociologiska institutionen föreslår vi att du i första hand vänder dig till studierektor för grund-och avancerad nivå: studierektorGA(a)sociology.su.se

Information om hur vi hanterar sådana ärenden finns här:

Mer info finns även hos studentavdelningen.

Institutionen arbetar proaktivt med att befrämja lika rättigheter och möjligheter för studenter. Detta sker enligt denna handlingsplan som tagits fram av institutionens arbetsmiljögrupp:

Studiemiljö

Om du som student upplever brister i fysiska och psykosociala studiemiljön, eller om du har synpunkter eller frågor som rör denna kan du kontakta sociologiska studentrådets studiemiljöombud: sociologiskastudentradetsu(a)gmail.com. Du kan även kontakta institutionens arbetsmiljöombud, saemundur.grettisson(a)sociology.su.se.

Om du vill vara anonym går det bra att göra en anmälan genom SU:s rapportsystem SAMIR.

Mer information om studiemiljön finns här, hos studentkåren.