HT20

HT20 på både grund- och avancerad nivå sker alla examinationer via Athena/Exia eller som hemtentamen (ingen salstentamen).

Tentamensplanering H20 (559 Kb)

Anmäl dig på Ladok för studenter senast en vecka innan tentan.  Om du inte hittar ditt tentamenstillfälle eller behöver tentera på äldre litteratur ska du kontakta studentexpeditionen senast en vecka innan tentamenstillfället.

Viktigt att tänka på!

  • Under tentamen ska mobiltelefoner och annan otillåten elektronisk utrustning vara avstängda och förvaras i din jacka eller väska vilka skall hängas på anvisad plats, vanligtvis längs med tentamenslokalens sida. Om du saknar någonstans att förvara din mobiltelefon/elektronisk utrustning så lämna in den till skrivvakten. Att bära mobiltelefonen/annan otillåten elektronisk utrustning på sig under en salsskrivning kan anses som att ha tillgång till otillåtet hjälpmedel och kan leda till avstängning från undervisningen.
  • Ingen får lämna skrivsalen inom 30 minuter från skrivtidens början.
  • Ingen släpps in senare än 30 minuter efter skrivtidens början.
  • Du måste kunna legitimera dig med fotolegitimation.

Mer detaljerade regler finns i Stockholms universitets Regler för tentamensskrivningar.

Anonyma tentamina

Tentamina som studenter gör i skrivsal ska rättas anonymt. Detta ställer krav på studenter att nogsamt följa direktiv från skrivningsvakterna och märka inlämnade tentamina enligt deras anvisningar.