Stockholms universitets lokaler planeras att öppna från och med 17 augusti, men vi på Sociologiska institutionen utgår ifrån att det även under hösten kommer att finnas restriktioner vad gäller social distans och antalet personer som får samlas i samma lokal. Givet antalet sociologistudenter på grundnivå har institutionen därför beslutat att all undervisning på grundnivå inklusive tentamina, omtentamina i perioden augusti till början av november ska ske på distans via Zoom.
 
På avancerad nivå och på forskarutbildningen förbereder vi för möjligheten för studenter att antingen följa kurser på plats eller via zoom.
Givet osäkerheten i den rådande situationen kan ovan förändras. Information om vad som gäller för respektive kurs ska dock meddelas senast 15 juli på institutionens hemsida. 

För information om vad som gäller respektive kurs eller delkurs hänvisas du som student i första hand till läroplattformen Athena. Vi ber dig som student att hålla dig uppdaterad om vad som händer/gäller på din kurs/delkurs, samt på Stockholms universitets informationssida om Coronaviruset.
 
Vid oklarheter är ni välkomna att kontakta institutionens studentexpedition studentexp(a)sociology.su.se.
 
Vänliga hälsningar
Peter Åkerbäck, Studierektor för grund och avancerad nivå
Sunnee Billingsley, Studierektor för forskarutbildningen