Vad gör en sociolog?

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Sociologi
  6. Vad gör en sociolog?

Vad gör en sociolog?

Sociologer intresserar sig för hur människor fungerar i grupp. Ämnet behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och söker förklaringar till att samhället är uppbyggt som det är.

Frågeställningarna kan studeras på mikro- och makronivå. Du tränar upp din analytiska förmåga och skaffar dig efter hand verktyg att själv utföra analyser.

Sociologen granskar samhällsstrukturerna och lär sig att titta på dessa med nya ögon. Du kan profilera dig inom flera olika områden, bland annat inom arbetsmarknad, organisation, hälsa eller familjerelaterade frågor.

Karriär inom sociologi? Tidigare studenter tipsar!

Här berättar tidigare sociologistudenter vad de gör idag, hur de tog sig dit och ger karriärtips till dig som pluggar hos oss eller funderar på att börja läsa sociologi.

Anton Blanck. Foto: Privat

”Sociologisk samhällsanalys ger en bra mix av teori och praktiska kunskaper i statistik"

Anton Blanck jobbar idag på en reklambyrå, efter att ha läst vårt Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys. Studierna i sociologi gav honom nya perspektiv på hur samhället fungerar och hur människor agerar.

Hiwa Mohtadi. Foto: Privat

"Studierna i sociologi fick mig att tänka mer kritiskt om samhället"

För Hiwa Mohtadi gick vägen till studierna på Sociologiska institutionen via hans tidigare yrke som behandlingsassistent. Han arbetade med ungdomar med problem med brottslighet och ville fördjupa sig. En kandidatexamen i sociologi med breddningsämnet kriminologi blev det naturliga valet.

Annahita Yassariti. Foto: Privat

”Skaffa ett extrajobb vid sidan av studierna”

Annahita Yassarati satte ihop sin kandidatexamen i sociologi genom fristående kurser. Nu jobbar hon som bemanningschef och ger rådet att skaffa ett tydligt mål, ta reda på vad personalvetare gör och söka extrajobb under studierna.

Lisa Lindén. Foto: Niklas Björling

”Sociologikompetens behövs i samhället och är väldigt efterfrågad”

Lisa Lindén jobbar som vikarierande lektor i sociologi på Sociologiska institutionen sedan augusti 2016. "När jag började läsa sociologi och förstod hur allt hänger ihop blev jag helt absorberad och dansade på små moln," säger hon.

Alma Wennemo Lanninger. Foto: Siri Isgren

”Satsa på metodkurserna så att du lär dig något praktiskt”

Alma Wennemo Lanninger, som läst sociologi och demografi hos oss, jobbar nu på Försäkringskassan, Hon ger tipset att satsa på att bli bra på kvantitativ metod under studietiden – och hålla koll på var andra sociologer jobbar.

Jennie Wigerholt. Foto: Monica Ryttmarker, Skolinspektionen

”Den praktiska delen är guld värd för arbetsgivare”

Satsa på att skaffa kontakter på universitetet, var inte för knusslig med första jobbet och tryck på de praktiska kunskaperna du fått genom utbildningen. Det tipsar vår alumn Jennie Wigerholt om. Hon läste motsvarande Kandidatprogrammet för sociologisk samhällsanalys, kombinerat med kriminologi och statistik, en magister i sociologi och jobbar nu på Skolinspektionen.