Studieinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Studieinformation

Information inför höstterminen 2020 för kurser/program på grundnivå samt för kurser på mastersnivå

Välkommen som student hos oss! Här följer viktig information att tänka på fram till kursstart. Höstterminen 2020 startar 31 augusti och slutar 17 januari 2021.

Information inför höstterminen 2020 om du ska gå ett mastersprogram

Här följer information om du har sökt ett mastersprogram i sociologi eller demografi med start hösten 2020. Till hösten 2020 har Sociologiska institutionen övergått till en antagningsomgång för masterprogrammen. Du kommer endast kunna söka till de programmen i den första/internationella antagningsomgången ( som var öppen 16 oktober 2019 - 15 januari 2020)