Studieinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Studieinformation

Information inför vårterminen 2020

Här följer information att tänka på fram till kursstart. Vårterminen 2020 startar 20 januari och slutar 7 juni.

Information inför antagning mastersprogram hösten 2020

Här följer information om du har sökt eller planerar att söka ett mastersprogram i sociologi eller demografi med start hösten 2020. Till hösten 2020 kommer Sociologiska institutionen att övergå till en antagningsomgång för masterprogrammen som ges på engelska. Du kommer endast kunna söka till de programmen i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2019 och som stänger 15 januari 2020.