Vi företräder och bevakar doktorandernas intressen på institutionsnivå, fakultetsnivå och universitetsnivå. Vi har möten två gånger per termin och alternerar mellan institutionen och instituten för våra möten.

Doktorandrådet anordnar även aktiviteter för doktorander såsom pubar och luncher. Som doktorand vid Sociologiska institutionen har du tillgång till vår sida på Mondo där du finner mer information, däribland våra verksamhetsberättelser och mötesprotokoll.

Som doktorand är du alltid välkommen att kontakta oss om det är något du behöver hjälp med! E-postadressen till doktorandrådet är doktorandradet@sociology.su.se.

Doktorandrådets styrelse

Styrelsen består av:


Namn


Befattning

Kathrin Morosow Ordförande
Anton Andersson Sekreterare
Eva-Lisa Palmtag Kassör
Ari Klængur Jónsson Ledamot
Andrea Fuentes Monti Ledamot
Simon Hjalmarsson Ledamot
Klára Capková Ledamot