Studier på forskarnivå leder fram till en doktorsexamen som omfattar 240 hp, vilket motsvarar ungefär fyra års heltidsstudier.

Utbildningen karakteriseras av fördjupade studier inom avgränsade områden och syftar dels till att lära doktoranderna de vetenskapliga traditionerna, dels till att utveckla doktoranderna till självständiga och kritiskt granskande forskare.

Vid Sociologiska institutionen erbjuds utbildning på forskarnivå i sociologi och i sociologisk demografi. Detaljerad information om dessa finns i följande studieplaner:

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (165 Kb) (.pdf) Reviderad 2019-02-05
Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi (192 Kb) (.pdf) Reviderad 2019-02-05

Riktlinjer rörande disputationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
Individuell studieplan, blanketter och instruktioner
Uppdaterad bilaga till den individuella studieplanen

Studieplanerna innehåller detaljerad information om behörighetskrav för att antas, utbildningens mål och uppläggning, handledning och kunskapsprov.

Behörighetskraven i korthet är:

  • kandidatexamen eller motsvarande
  • 60 hp på avancerad nivå