Sociologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
Signe Svallfors. Foto: Leila Zoubir

Därför var Sverige redo för Metoo

Oavsett vad de långtgående konsekvenserna blir är det tydligt att Metoo fått mycket stort genomslag i Sverige. Det finns några tendenser specifika för den svenska kontexten som jag tror har bidragit till att vittnesmålen lyckats väcka en sådan massrörelse just här, skriver vår doktorand Signe Svallfors i ett blogginlägg.

Linda Kridahl. Photo: Leila Zoubir/Stockholm university

Personer med äldre och fler barnbarn går i pension tidigare

Mor- och farföräldrar med barnbarn som har passerat förskoleåldern slutar jobba tidigare i livet. Detta jämfört med personer som har barnbarn i yngre åldrar.

Amber L. Beckley.

Inget säkert samband mellan blyexponering under barndomen och senare kriminalitet

Att exponeras för tungmetallen bly under barndomen har ingen tydlig koppling till kriminellt beteende senare i livet. Det visar en studie av bland andra Amber L. Beckley, forskare vid Sociologiska institutionen.

Mondo
Mitt universitet.
För media
Blogg

SUDA and Stockholm University in social mediaSUDA on Facebook Universitetet på Instagram Stockholm University on Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube