Sociologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
Kvinna som sitter på en bänkrad ler mot kameran. Foto: Mostphotos

Vill du göra praktik brett inom HR? Läs vår praktikkurs för personalvetare!

Har du läst PAO-programmet hos oss eller liknande personalvetarutbildning? Vill du lära dig HR-arbete under handledning? Söka vår praktikkurs som ger rätt till CSN!

Ledig tjänst: Universitetslektor i sociologi

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning på grundnivå och avancerad nivå, samt egen forskning. Institutionens anställda förväntas delta i institutionens interna arbete, inklusive övergripande administrativa uppgifter. Institutionens anställda förväntas också att aktivt söka externa forskningsmedel samt skapa goda kontakter till forskarsamhället, nationellt och internationellt. 

Läs mer och ansök senast 2017-10-17

Ledig tjänst: Doktorand i sociologi

Härmed utlyses en doktorandplats i sociologi inom Levnadsnivåprojektet (LNU) vid Institutet för social forskning, SOFI. Doktorandplatsen är inom projektet: Sammanhängande ojämlikheter: Flerdimensionella perspektiv på ojämlikhet i dagens Sverige, där vi studerar uppkomst och reproduktion av ojämlik fördelning av resurser mellan grupper, över livsloppet, och över generationer.

Mondo
Mitt universitet.
För media
Blogg

SUDA and Stockholm University in social mediaSUDA on Facebook Universitetet på Instagram Stockholm University on Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube