Sociologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
Därför spelar åldersskillnaden mellan syskonen ingen roll. Två barn leker i skogen. Foto: Mostphotos

Därför spelar åldersskillnaden mellan syskonen ingen roll

När är det bäst att skaffa ett till syskon? Det är en fråga som intresserar många föräldrar som vill skaffa fler barn. Men spelar det verkligen någon roll hur många år det är mellan syskonen, om man ser till hur det går för barnen senare i livet?

Andrea Dunlavy. Photo: Eva Dalin / Stockholm university

Att vara överutbildad och utlandsfödd kan leda till sämre hälsa

Arbetstagare födda utanför Västeuropa med en högre utbildning än vad deras jobb kräver, rapporterar sämre hälsa jämfört med svenskfödda med en utbildning som matchar jobbet, visar en avhandling i sociologi.

Ledig tjänst: Forskningsassistent

Vi söker forskningsassistent för arbete inom projektet ”Nutidens addiktioner och livet online”. Sökanden ska ha en kandidatexamen, magister-/masterexamen eller vara student på magister-/masternivå i sociologi.

Läs mer och ansök här

Ledig tjänst: Kommunikatör

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som informatör/kommunikatör och har akademisk utbildning inom journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Läs mer och ansök här

Mondo
Mitt universitet.
För media
Blogg

SUDA and Stockholm University in social mediaSUDA on Facebook Universitetet på Instagram Stockholm University on Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube