Utifrån de svar som inkommit till antagning.se senast 28 juli görs en andra och slutgiltig antagningsomgång vars resultat publiceras 3 augusti.